Про наш Фонд

Благодійна організація "ФОНД ДОПОМОГИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ" є юридичною особою приватного права, яка була створена 20.08.1999 року та діє на підставі Закону України та Статуту організації по всій території України.

У своїй діяльності організація керується нормами Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Діяльність Фонду розповсюджується на всю територію України. Статутом організації визначено, що фонд здійснює діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, добровільності та самоврядування, а діяльність фонду має суспільний характер. Метою діяльності організації не є та не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників фонду.

Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій 24.09.1999 року. З цієї дати визначається строк безперервної реєстрації як неприбуткової. Головною метою Благодійної організації "Фонд допомоги розвитку освіти та навчання" є підтримка розвитку української освіти, закладів освіти та створення умов для навчання обдарованої молоді.

Що робить наш фонд?

 • - покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, забезпечення технікою, господарчими товарами, канцтоварами, обладнанням;
 • - підтримка талановитих дітей, молоді, сприяння та розвитку наукової діяльності дітей у системі Малої Академії Наук, участі в міських, Всеукраїнських, міжнародних предметних олімпіадах.
 • - надання благодійної допомоги педагогічним працівникам: вчителям, вихователям дошкільних закладів, технічному персоналу;
 • - обмінюється інформацією, розвиває взаємозв’язки та співпрацює з громадськими, благодійними організаціями, вищими, середніми та дошкільними навчальними закладами, юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами, вивчає їх досвід.
 • - залучає добровільні благодійні внески фізичних та юридичних осіб у вигляді грошових надходжень, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності.
 • - сприяє розробці та впровадженню сучасних технологій в освіті.
 • - надає допомогу особливо обдарованій молоді, а також допомагає працівникам освіти та вчителям-ветеранам.
 • - підтримує проведення дитячих фестивалів, конкурсів, всеукраїнських та міжнародних олімпіад.
 • - сприяє культурному розвитку молоді.
 • - допомагає сільським школам Київської області, дошкільним навчальним закладам, музичним школам, центрам дитячої наукової творчості.
 • Фонд залучає додаткові кошти від комерційних, банківських, науково-технічних та інших організацій, що дає можливість підготувати приміщення до навчально-виховного процесу та провести поточні ремонтно-будівельні роботи у школах та дитячих навчальних закладах.

  Також здійснюється підтримка програми міжнародного культурного обміну учнівської молоді з суміжними закордонними навчальними закладами в Німеччині та Словаччині. Фонд фінансує проведення дитячих науково-практичних конференцій, турнірів із шахів, туризму, конкурсів бальних танців, спортивних змагань. Конкурсанти отримують винагороди, найкращим учасникам встановлюються стипендії.

  Фонд сприяє пошуку і розвитку талановитих дітей в ім’я України та українського народу. Не менш значна увага приділяється молодим вчителям, працівникам дошкільної освіти, для яких проводяться конкурси педагогічної майстерності. У співпраці з ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» Фонд підтримує проведення семінарів, координаційних рад педагогів – новаторів.

  Спільно з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України Фонд підтримує всеукраїнський науковий експеримент по застосуванню психологічних методів у навчально - виховному процесі. У 2015 році Фонд допоміг воїнам АТО, придбавши захисні костюми. Організація є добросовісним платником податків, регулярно сплачує у бюджет України податок з доходів фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%) з благодійної допомоги., що надається працівникам освіти та молоді

  На утримання Фонду витрачається 3-4% від загальних надходжень. За Законом ці видатки можуть складати до 20%. Фонд дуже завдячує за багаторічну, добровільну, свідому допомогу всім організаціям та фізичним особам на підтримку української освіти. І в майбутньому Фонд буде докладати зусилля для розширення своєї діяльності по залученню та використанню коштів на створення умов для багатогранного розвитку особистості дитини.

  Авторські права захищенні©